Verhuisbericht VMZ, nieuw adres: Prinses Irenestraat 19, Amsterdam. Daar bevinden zich ook de 6 'art residencies' voor bezoekende kunstenaars.


De opening van het project 'Landfall' in 2005 van Elodie Hiryczuk en Sjoerd van Oevelen.


Eén van de tien grote borden met foto's van het IJslandse eiland Surtsey dat net als de Zuidas nog maar kort geleden uit het niets is ontstaan.

2005: Virtueel Museum Zuidas

2005 - 2006

In het grootscheepse stadsontwikkelingsproject aan de Amsterdamse Zuidas heeft men vanaf het begin een rol gegeven aan de kunsten, en met name de beeldende kunst, bij het leefbaar maken van dat gebied. Daartoe is in 2001 een supervisor beeldende kunst aangesteld en in 2004 het Virtueel Museum Zuidas opgericht. Het heeft als taken: de ontwikkeling van kunstprojecten en de uitvoering ervan. Dat werk wordt gedaan door een Programmaraad die ook de supervisor beeldende kunst, Simon den Hartog, met raad en daad bijstaat. Albert Roskam maakte deel uit van die raad van 2005 tot en met 2006.Virtueel Museum Zuidas