Charles van Bourgogne, Graaf van Charrollois. Foto: Grote Kerk / SRAL


Jehan de Neufchatel, heer van Montaigu. Foto: Grote Kerk / SRAL.


Tijdens de viering van 750 jaar Den Haag (1998) maakten de ridders van het Gulden Vlies opnieuw hun intocht in de stad en de Grote Kerk

2007: De orde van het Gulden Vlies

2007 en volgende jaren

Toen de ridders van de Orde van het Gulden Vlies in 1456 hun 9de kapittel hielden in Den Haag vergaderden zij ook een dag in de Grote Kerk. Gewoontegetrouw schonken zij na afloop hun wapenborden aan de kerk. Die serie van 35 borden hangt daar nog steeds. Vanaf 2002 zijn de borden een aantal malen onderzocht om te bepalen in welke mate conservering en restauratie geboden zouden zijn. Dat proces werd gecoördineerd door Roskam Produkties.

Vanaf 2008 is een restauratieproces op gang gekomen dat over een aantal jaren niet alleen moet uitmonden in een gerestaureerde serie, maar ook in een grote tentoonstelling, een tv-documentaire, een boek en een permanente informatiestand. Roskam Produkties is gevraagd dat project te begeleiden.Grote Kerk Den Haag