De sobere vaste opstelling strekt zich uit over twee verdiepingen.


Foto's, teksten, afbeeldingen en voorwerpen en hier en daar een videoprogramma.


Het NiNsee kreeg van vele particulieren en musea voorwerpen in bruikleen.


Behalve de tentoonstelling is er een bibliotheek en een ruimte voor de opvang van schoolgroepen.


Een video met korte statements van nazaten maakt duidelijk hoezeer de slavernij nog steeds gevolgen heeft.

2003: Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee)

December 2003 opende het NiNsee zijn permanente tentoonstelling over slavernij en de rol die Nederland daarbij heeft gespeeld. Het NiNsee doet onderzoek en geeft voorlichting over dat onderwerp, zowel over de historische aspecten als de actuele. Bij de uitwerking van het tentoonstellingsconcept van Hein Reedijk museumsetcetera waren vele deskundigen betrokken. Albert Roskam coördineerde de productie. De tentoonstellingsvormgeving was van ZEE.

NiNsee
ZEE