Het museum is gevestigd in het enige werkgesticht dat uit de nieuwbouw in 1823 is bewaard gebleven.


Aan het begin van het bezoek krijgt de bezoeker enkele dilemma's voorgelegd waarover hij zijn mening kan geven met eens of oneens. Aan het eind worden dezelfde vragen gesteld en kan men zien of het bezoek tot andere antwoorden heeft geleid.


Een bezoek begint met het doorbrengen van een paar minuten in een gesloten ruimte, zo voelt het om te zijn opgesloten.


In een nagebouwde rechtszaal wordt de bezoeker ingeleid in de regels van het strafproces.


Een koepelgevangenis op schaal biedt onderdak aan een overzicht van de bekendste vormen van gevangenisbouw.

1999: Gevangenismuseum Veenhuizen

1999 - 2002

Al geruime tijd had het bestuur van het Gevangenismuseum de wens om in het enig overgebleven 19e eeuwse werkgesticht van Veenhuizen een groot landelijk gevangenismuseum op te zetten. Na een aantal onderzoeken is er behoefte aan een definitieve 'museale visie'. Voorjaar 1999 kregen Arnoud Odding en Albert Roskam daartoe de opdracht. Na enkele maanden lag er niet alleen een inhoudelijk concept op tafel, maar ook een totaal ontwikkelingsplan, inclusief de investerings- en exploitatiebegrotingen en een personele, organisatorische en promotionele opzet. Op basis van dit voorstel kreeg Roskam Produkties de opdracht het plan als projectleider verder te detailleren en voor te bereiden. In het najaar van 2002 waren de voorbereidingen zover gevorderd dat een nieuwe museumdirecteur de realisatie ter hand kon nemen. De officiƫle heropening vond plaats in mei 2005.
De tentoonstellingsvormgeving is van Maarten Meevis (Kinkorn).Gevangenismuseum Veenhuizen