Roskam Produkties

Onder de naam Roskam Produkties leverde Albert Roskam vamaf 1995 tot eind 2011, alleen of samen met anderen, diensten aan musea. Die diensten kunnen bestaan uit advisering en/of tijdelijk management met betrekking tot museale projectontwikkeling of samenstelling en/of productie van tentoonstellingen.

Cultureel ondernemen
De grote bezuinigingen die in 1982 en 1984 aan de culturele wereld werden opgelegd hebben verstrekkende gevolgen gehad. Om met minder subsidie toch op dezelfde voet te kunnen doorgaan is een zakelijker bedrijfsvoering en het aanboren van nieuwe geldbronnen het antwoord. Sponsoring, verzelfstandiging van de Rijksmusea en een verschuiving van personeel naar materieel budget of met andere woorden minder mensen in dienst en meer externe expertise ingehuurd. Vanaf de tweede helft van de jaren 80 komen fondsenwervers en museale servicebureaus op. Een ontwikkeling die later cultureel ondernemerschap is gaan heten.

Stichting Kunstprojecten
In 1984 richtte Albert Roskam de Stichting Kunstprojecten op, een bureau dat zich bezig hield met ideeontwikkeling en productie van tentoonstellingen en de organisatie van internationale tournees voor reizende exposities. Enkele voorbeelden van projecten worden genoemd op de pagina Archief van deze site.

Roskam Produkties vanaf 1995
Na elf jaar Stichting Kunstprojecten, een bureau met vijf, zes man, te hebben geleid, was het tijd voor iets nieuws: grotere vrijheid, grotere variatie, meer flexibiliteit. Sinds de start in 1995 is Roskam Produkties door tal van musea gevraagd voor adviezen, tijdelijk management en de samenstelling en/of de productie van tentoonstellingen. Ook deed Albert Roskam de coördinatie van twee grote stadsjubilea. Van 1996 tot en met 2007 traden Roskam Produkties en O dubbel d Projectorganisatie naar buiten onder de naam CCP (Complexe Culturele Projecten), vanaf 2006 was ook &Wehman in het netwerkje opgenomen.
Eind 2011 is Roskam Produkties opgeheven. De naam wordt als merknaam verder gevoerd door Roskam Omnia BV.

Voorbeelden
In het Archief wordt een aantal voorbeelden gegeven van projecten die door Roskam Produkties in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Van al deze projecten is uitvoeriger informatie beschikbaar.

Albert Roskam
Albert Roskam (1947) heeft na zijn doctoraal examen Nederlands recht (1970) van 1972 tot 1984 gewerkt bij de Rotterdamse Kunststichting, als coördinator van het Lijnbaancentrum en als (mede)hoofd van de Afdeling Beeldende Kunst en Tentoonstellingen.