De plattegrond van 'Van IJ tot Zee' in de suikerfabriek van Halfweg.


Enkele producten uit de haven van Amsterdam. Foto: Pieter de Rooij.


Rechts het hoofdstuk over de oude fanfare van Halfweg. Foto: Pieter de Rooij.


Op de voorgrond een vitrine met een overzicht van de vele producten van suikerfabrikant CSM. Foto: Pieter de Rooij.


Verleden, heden en toekomst van Spaarnwoude en de Suikerfabriek van Halfweg. Foto: Pieter de Rooij.

2002: Van IJ tot Zee 2

De Stichting Kunst en Cultuur Noord Holland organiseerde in 2002 de tweede aflevering van een grote manifestatie onder de naam 'Van IJ tot Zee'. Was het jaar er voor het Noordzeekanaal de rode draad waarlangs kunstenaars hun werk installeerden, in 2002 strekte het aandachtsgebied zich uit van de voormalige Suikerfabriek Holland te Halfweg tot en met het kunstmatig landschap van de afvalstortplaats Nauerna halverwege het Noordzeekanaal. Kunstenaars waren uitgenodigd met hun werk te reageren op de intrigerende omgeving van een industrieel archeologisch complex en het artificiële heuvellandschap in de polder. Muziekoptredens en theatervoorstellingen vonden plaats in de geweldige ruimten van de oude fabriek.
Voor diezelfde locatie kreeg Albert Roskam de opdracht een tentoonstelling samen te stellen en te produceren over verleden, heden en toekomst van het gebied Spaarnwoude en van de suikerfabriek. De tentoonstellingsvormgeving was van Pieter van Rooij.De Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland heet sinds 2007 CBK Noord-Holland.