Aanvankelijk (1999) kozen de initiatiefnemers voor de naam van Nationaal Staatkundig Historisch Museum. Briefpapierontwerp Karen Polder.


In 2001 is ook een uitgebreid conceptprogramma van het Huis van de Democratie opgesteld.


In 2000 werden de plannen gepubliceerd in een boekje, dat in 2001 werd herzien.


Het boekje begon met een virtueel bezoek aan het nieuwe instituut.

1998: Huis van de Democratie

1998 � 2002

Al wat langer worden in Den Haag plannen gemaakt voor een museum over de geschiedenis van het Oranjehuis, de Hofstad en de democratie. Roskam kreeg eind 1998 opdracht voor het schrijven van een integraal museumplan. Voorjaar 1999 werd een plan voor een Nationaal Staatkundig Historisch Museum, annex activiteitencentrum, voorgelegd aan een groot aantal mensen uit de politiek, het openbaar bestuur, de wetenschap en de museumwereld. Op suggestie van een enthousiaste Gemeente Den Haag werd vervolgens contact gelegd met het Instituut Publiek en Politiek (IPP) waar vergelijkbare ideeën blijken te leven. Uit dit overleg kwam het concept voort van een Huis van de Democratie. Albert Roskam schreef daarvoor samen met Eddy Habben Jansen (IPP) in het voorjaar 2001 de inhoudelijke en financiële opzet. Het moest een \\\\\\\'museaal activiteitencentrum\\\\\\\' worden.

Begin 2002 schaarde het Rijksmuseum zich als partner achter het plan, waardoor realisatie op korte termijn mogelijk leek te worden.
In September 2006 besloot het kabinet tot de oprichting van een Nationaal Historisch Museum. Vestigingsplaats wordt Arnhem.

In 2007 heeft men in Den Haag het project Huis van de Democratie weer ter hand genomen. Secretaris van de gelijknamige stichting is initiatiefneemster van het eerste uur Cathrien van Herwaarden - Canneman.Stichting Huis van de Democratie
Instituut Publiek en Politiek