Concert op het Binnenhof, foto: Evert-Jan Daniels.


Intocht van de ridders van het Gulden Vlies, foto: Theo Bohmers.


'Het Wonderlijk Schouwspel' in de haven van Scheveningen, foto: A. Mos.


'Frog with umbrella' van Karel Appel kreeg als een blijvende herinnering aan Den Haag 750 jaar een plaats voor het stadhuis.

1998: 750 jaar Den Haag

1997 - 1998

Bij de viering van het 750-jarig bestaan van Den Haag in 1998 lag de nadruk sterk op de decentrale aanpak. Vanaf het eerste begin stond immers als een paal boven water: dit zou een feest worden 'voor en door Hagenaars'. En dat lukt alleen als je sterk op de creatieve en organisatorische krachten in de stad zelf, vertrouwt. Met name in 1995 en 1996 zijn vele plannen bedacht in samenspraak met participanten en sponsors. In 1997 en het jubileumjaar 1998 zijn de algemene coördinatie van het enorme programma en de overkoepelende communicatie in handen van Arnoud Odding en Albert Roskam.

Uiteindelijk bestond het jubileumprogramma uit 253 officiële jubileumprojecten, georganiseerd door meer dan 425 instellingen, ondersteund door 350 sponsors en 110 subsidiënten. Naar schatting is aan de organisatie van alle projecten tezamen een bedrag besteed van meer dan 14 miljoen euro. Daarvan is ruim 65% bijgedragen door sponsors en subsidiegevers, de rest kwam uit de reguliere budgetten en uit recettes.

Ook communicatief was 750 jaar Den Haag succesvol. Een beperkt publieksonderzoek gaf aan dat maar liefst 94% van de Hagenaars op de hoogte was van de stadsverjaardag. Bovendien kon 51% van de ondervraagde Hagenaars spontaan een of meer evenementen noemen die men had bezocht. 750 jaar Den Haag is tussen KoninginneNach en Prinsjesdag 1998, waardig, spectaculair en massaal gevierd.

Het ontwerp van de huisstijl en de vele uitingen van de Stichting 750 jaar Den Haag was van Studio Dumbar.